ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: 089-4498095

บริการรับทำลายเอกสารอย่างปลอดภัย

      เนื่องจากในปัจจุบันเอกสารสำนักงาน เอกสารทางการค้า เอกสารทางบัญชี ถือว่าเป็นเป็นเอกสารสำคัยอย่างมาก ที่ต้องเก็บรักษาเพื่อรอการตรวจสอบทั้งจากภาครัฐและหน่วยงานภายในองค์กรนั้นเอง เอกสารจึงเพิ่มขึ้นทุกปี การทำลายเอกสารหรือข้อมูล (Shredding) ถือเป็นหนึ่งในข้อที่ต้องใส่ใจเพื่อป้องกันการขโมยไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลที่อาจเกิดขึ้นได้ การทำลายเอกสารจึงต้องมีความรอบคอบ วงษ์พาณิชย์มีการทำลายเอกสารที่เป็นความลับ ด้วยเครื่องมือทำลายที่ทันสมัย และความรับผิดชอบที่ปลอดภัย ใช้ประโยชน์ในการบดทำลายเอกสารความลับ

บริการทำลายเอกสาร
- ให้บริการทำลายเอกสารหลายย่อยขนาดเล็ก 
- ให้บริการทำลายเอกสารนอกสถานที่

 

บริการทำลายกระดาษเอกสารสำ
 

      ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์พาณิชย์ ลำลูกกา เป็นบริษัทรับทำลายเอกสาร กำจัดอุปกรณ์ สิ่งของ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ยานยนต์ และอุปกรณ์อุตสาหกรรม มีการบริหารงานและดำเนินการอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และมีคุณภาพ

งานบริการของเราห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์พาณิชย์ ลำลูกกา

     • งานทำลายสินค้าทั่วไป
     • งานทำลายเหล็กแม่พิมพ์
     • ทำลายกระดาษเอกสารสำคัญ
     • ทำลายถัง LPG
     • ทำลายรถเครมประกัน
     • ทำลายหุ่นเสื้อผ้า
     • ทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
     • ทำลายเสื้อเงินติดล้อ
     • ทำลายแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ

 

สามารถติดต่อได้ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์พาณิชย์ ลำลูกกา
wongpanitlamlukka.brandexdirectory.com
www.wongpanittopsecret.com
www.wongpanitlamlukka.com
www.wongpanitrecycle.com