ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: 089-4498095

ประโยชน์ของการทำลายเอกสารสำคัญ


     บริการทำลายเอกสารเป็นบริการที่ธุรกิจส่วนใหญ่เลือกใช้บริการ เพราะเป็นการทำลายความลับและเก็บข้อมูลที่เป็นความลับได้อย่างดีที่สุด ซึ่งหากทิ้งเอกสารโดยยังไม่ได้ทำลายอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลได้ ซึ่งสถานที่ธุรกิจที่เลือกใช้บริการ ได้แก่ สถาบันการเงิน ธนาคาร โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ บริษัท เป็นต้น

ประโยชน์ของการทำลายเอกสาร มีดังนี้

     - ลดจำนวนสิ่งพิมพ์ที่ไม่จำเป็น
     - ช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดเก็บเอกสาร
     - มีการจัดเก็บสิ่งพิมพ์เป็นอย่างดีมีระบบระเบียบ สามารถทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
     - ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บสิ่งพิมพ์ลดลง งานพิมพ์ที่ไม่สำคัญจะถูกนำไปทำลายเอกสารนั้นๆ

     - ทำลายข้อมูลความลับที่ไม่ต้องการเผยแพร่ ความลับองค์กร ความลับทางราชการ

บริการทำลายเอกสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์พาณิชย์ ลำลูกกา 

      บริษัทรับทำลายเอกสาร กำจัดอุปกรณ์ สิ่งของ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ยานยนต์ และอุปกรณ์อุตสาหกรรม มีการบริหารงานและดำเนินการอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และมีคุณภาพ วงษ์พาณิชย์ มีการทำลายเอกสารที่เป็นความลับ ด้วยเครื่องมือทำลายที่ทันสมัย และความรับผิดชอบที่ปลอดภัย ใช้ประโยชน์ในการบดทำลายเอกสารความลับ เช่น statement ธนาคาร เอกสารทางบัญชี คำสั่งพิพากษาศาล สำนวนสอบชั้นอัยการ เอกสารจากสถานทูต เอกสารความลับจากหน่วยงานราชการต่างๆ หน่วยงานทหาร กระทรวง กรม ข้อสอบมหาวิทยาลัย และเอกสารจากภาคเอกชน

      บริการทำลายพลาสติก บริการทำลายรถยนต์และอุปกรณ์รถยนต์ บริการทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บริการทำลายเครื่องมือ-เครื่องจักร บริการทำลายเอกสารที่เป็นความลับ บริการทุบ รื้อถอนอาคาร บริการออกเอกสารรับรองยืนยันการทำลาย รับซื้อของเก่า ลำลูกกา รับซื้อซาก-รีไซเคิล รับทำลายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รับทำลายอุปกรณ์มือถือ รับทำลายอุปกรณ์อุตสาหกรรม รับประมูลของเก่า ปทุมธานี

WONGPANIT LAMLUKKA PART., LTD.
งานบริการของเรา

     • ทำลายเอกสาร บริการทำลายเอกสารที่เป็นความลับ เอกสารทางธุรกิจ เอกสารหมดอายุและเอกสารทั่วๆไป ซึ่งทาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์พาณิชย์ ลำลูกกา สามารถจัดการเอกสารได้ง่ายขึ้น ด้วยขั้นตอนในการทำลายเอกสารที่มีคุณภาพ และด้วยความรวดเร็ว
     • บริการทำลายพลาสติก ไม่ว่าจะเป็น ขวดพลาสติก แผ่นพลาสติก เครื่องใช้ที่ผลิตจากพลาสติกทุกชนิด  โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์พาณิชย์ ลำลูกกา มีวิธีการและกระบวนการในการจัดการทำงายพลาสติกเหล่านี้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ
     • บริการทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รับทำลายอุปกรณ์มือถือ รับทำลายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
     • บริการทำลายรถยนต์ อุปกรณ์รถยนต์ หรือชิ้นส่วนต่างๆ 
     • บริการอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น บริการทำลายเครื่องมือ-เครื่องจักร บริการทุบ รื้อถอนอาคาร รับซื้อซาก-รีไซเคิล รับทำลายอุปกรณ์อุตสาหกรรม รับประมูลของเก่า ปทุมธานี

 

สามารถติดต่อได้ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์พาณิชย์ ลำลูกกา
wongpanitlamlukka.brandexdirectory.com
www.wongpanittopsecret.com
www.wongpanitlamlukka.com
www.wongpanitrecycle.com