ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: 089-4498095

บริการทำลายรถยนต์และอุปกรณ์รถยนต์ รับทำลายอุปกรณ์อุตสาหกรรม

      บริการทำลายรถยนต์และอุปกรณ์รถยนต์ บริการทำลายเครื่องมือ-เครื่องจักร บริการทุบ รื้อถอนอาคาร รับซื้อซาก-รีไซเคิล รับทำลายอุปกรณ์อุตสาหกรรม รับประมูลของเก่า ปทุมธานี บริการทำลายอุปกรณ์เก็บข้อมูล บริการทำลายอุปกรณ์เก็บข้อมูล Hard Disk ทำลายเอกสาร กำจัดอุปกรณ์ สิ่งของ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ยานยนต์ และอุปกรณ์อุตสาหกรรม มีการบริหารงานและดำเนินการอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และมีคุณภาพ

      ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์พาณิชย์ ลำลูกกา

      บริการทำลายเอกสารที่เป็นความลับ ด้วยเครื่องมือทำลายที่ทันสมัย และความรับผิดชอบที่ปลอดภัย ใช้ประโยชน์ในการบดทำลายเอกสารความลับ เช่น statement ธนาคาร เอกสารทางบัญชี คำสั่งพิพากษาศาล สำนวนสอบชั้นอัยการ เอกสารจากสถานทูต เอกสารความลับจากหน่วยงานราชการต่างๆ หน่วยงานทหาร กระทรวง กรม ข้อสอบมหาวิทยาลัย และเอกสารจากภาคเอกชน

      บริการทำลายพลาสติก บริการทำลายรถยนต์และอุปกรณ์รถยนต์ บริการทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บริการทำลายเครื่องมือ-เครื่องจักร บริการทำลายเอกสารที่เป็นความลับ บริการทุบ รื้อถอนอาคาร บริการออกเอกสารรับรองยืนยันการทำลาย รับซื้อของเก่า ลำลูกกา รับซื้อซาก-รีไซเคิล รับทำลายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รับทำลายอุปกรณ์มือถือ รับทำลายอุปกรณ์อุตสาหกรรม รับประมูลของเก่า ปทุมธานี

บริการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์พาณิชย์ ลำลูกกา
    - บริการทำลายเอกสารที่เป็นความลับ
    - รับซื้อของเก่า ลำลูกกา
    - บริการทำลายพลาสติก
    - บริการทำลายรถยนต์และอุปกรณ์รถยนต์
    - บริการทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
    - บริการทำลายเครื่องมือและเครื่องจักร
    - บริการทุบ รื้อถอนอาคาร
    - บริการออกเอกสารรับรองยืนยันการทำลาย
    - รับซื้อซาก-รีไซเคิล
    - รับทำลายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
    - รับทำลายอุปกรณ์มือถือ
    - รับทำลายอุปกรณ์อุตสาหกรรม
    - รับประมูลของเก่า ปทุมธานี

 

สามารถติดต่อได้
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์พาณิชย์ ลำลูกกา
wongpanitlamlukka.brandexdirectory.com
www.wongpanittopsecret.com
www.wongpanitlamlukka.com
www.wongpanitrecycle.com